Diện tích thông thủy và diện tích tim tường

Diện tích thông thủy và diện tích tim tường

Khái niệm phổ biến bậc nhất và cũng gặp nhiều nhất trong lĩnh vực bất động sản, “diện tích thông thủy”, “diện tích tim tường”. Đây là thông số được thể hiện trong bản vẽ , hợp đồng mua bán căn hộ, chung cư mà người mua cần phải biết.

Diện tích tim tường là gì?

Diện tích tim tường còn gọi là “diện tích sàn xây dựng” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Diện tích thông thủy là gì?

Diện tích thông thủy

Diện tích thông thủy hay còn gọi là diện tích sử dụng căn hộ là phần diện tích bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó và không tính phần diện tích tim tường.

Như vậy, diện tích tim tường luôn lớn hơn diện tích thông thủy. Diện tích tim tường bao gồm cả phần diện tích sử dụng được (diện tích thông thủy) và phần diện tích không sử dụng được (tường bao, tường phân chia căn hộ)

Diện tích thông thủy là phương pháp tính diện tích trong hợp đồng mua bán

Theo điều 101 của luật nhà ở 2014, Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy.

Post Comment