Phí, lệ phí và lệ phí trước bạ

Phí, lệ phí và lệ phí trước bạ

Lệ phí và phí

Đây là 2 khái niệm rất phổ biến tuy nhiên nhiều khi dễ mang đến sự nhầm lẫn. Có khi thì là “phí”, khi thì là “lệ phí” làm cho nhiều người cứ rối hết cả lên. Căn cứ Luật Phí và Lệ Phí 2015 thì ở điều 3 định nghĩa :

Phí là gì?

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

Ví dụ: phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, phí sát hạch lái xe, phí sử dụng internet, phí viễn thông, phí tham quan, phí bảo vệ môi trường, phí thẩm định, phí hải quan, án phí, phí công chứng, phí chứng thực

Lệ phí là gì?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.

Ví dụ: Lệ phí làm chứng minh thư/hộ chiếu, căn cước công dân.

Hôm rồi tôi đi làm lại chứng minh thư (bị mất), phải nộp một khoản lệ phí là 38.000 đồng, và phí chuyển phát là 26.000 đồng

Tóm lại, để cho dễ hình dung và không bị nhầm lẫn thì phí được dùng để tính tiền khi bạn sử dụng cái gì đó, còn lệ phí được dùng để tính tiền khi cần cấp một thứ giấy tờ gì đó. Nhớ theo cách đó sẽ không bị nhầm. Quả thực nếu nhầm lẫn thì theo tôi nó cũng không có gì là trầm trọng vì chỉ là tên gọi, nhưng gọi đúng vẫn tốt hơn là gọi sai và giúp chúng ta nhiều thứ.

Lệ phí trước bạ

Khái niệm lệ phí trước bạ

Trong cả 2 văn bản là Luật Phí và Lệ phí cũng như nghị định về Lệ Phí trước bạ, tôi không tìm thấy khái niệm cụ thể được quy định về lệ phí trước bạ. Tuy nhiên có thể khái niệm lệ phí trước bạ là tên một loại lệ phí phải nộp cho nhà nước khi đăng ký quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đối với một số loại tài sản nhất định

Điều 2 của nghị định 140 về Phí và Lệ Phí quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm:

  1. Nhà, đất.
  2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.
  3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.
  4. Thuyền, kể cả du thuyền.
  5. Tàu bay.
  6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).
  7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy là nhà, đất đứng đầu danh sách luôn. Sổ đỏ với tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” bao hàm cả “quyền sở hữu” và “quyền sử dụng” luôn.

Khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn thì không tính), dưới đây là những trường hợp phổ biến nhất:

– Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (hay còn gọi là làm Sổ đỏ lần đầu)

– Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần nhà, đất -> người mua đăng ký cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

– Tặng cho toàn bộ hoặc một phần nhà, đất-> người được tặng đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

– Thừa kế toàn bộ hoặc một phần nhà, đất -> người được thừa kế đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Cách tính lệ phí trước bạ

Cơ sở pháp lý: Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chính Phủ

  • Trường hợp tiền chuyển nhượng trên hợp đồng > tiền tính theo bảng giá nhà đất của uỷ ban tỉnh/TP:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá chuyển nhượng

  • Trường hợp tiền chuyển nhượng </= tiền tính theo bảng giá đất của uỷ ban tỉnh/TP

Lệ phí trước bạ (với đất) = 0.5% x diện tích x đơn giá đất (giá 1 mét vuông)

Lệ phí trước bạ (với nhà) = 0.5 % x diện tích x đơn giá nhà (giá 1 mét vuông) x tỷ lệ phần trăm còn lại

Trong đó, đơn giá đất được quy định bởi uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc thành phố mà không phải là giá mua bán trên thị trường.

Post Comment