Thì là cụ Quân là người Trung Quốc (Mạnh Thường Quân)

Thì là cụ Quân là người Trung Quốc (Mạnh Thường Quân)

Tìm thông tin về cụ Quân, thì ra thế!
Cứ nghe và nói theo thói quen mà ít để ý. Cụ Quân làm Tể tướng trong triều đình, nghĩa là một người rất “to”, chỉ đứng sau Vua chúa.

Cụ Quân là người cực kỳ giàu có và nghĩa hiệp nên lấy luôn cái tên đặt chung cho những người có hành động với ý nghĩa tương tự.

Mạnh Thường Quân. Nguồn: Wikipedia- ảnh chụp màn hình.

Trong văn viết, người ta thường viết là “mạnh thường quân” (danh từ chung nên viết thường).

Trong số những người làm từ thiện, không chỉ là những người giàu có mà còn có những người “bình bình” thôi nhưng vẫn có tấm lòng hào hiệp. Họ chia sẻ của cải vật chất để giúp đỡ những người khó khăn hơn, trong dịch Covid-19 ta thấy rõ điều đó ở khắp nơi. Những người này cũng được gọi là Mạnh Thường Quân

Hạnh phúc là cho đi, cho vô điều kiện, chứ đâu phải chỉ lo cho mình để được hạnh phúc!

Post Comment